دیگر برایمان عادی شده‌است. خیلی زود برای آدم عادی می‌شود.آدم به گذر زمان عادت‌می‌کند. به تغییر فصل‌ها هم. دیگر آنقدر عادی شده که کم پیش‌می‌آید از پنجره بیرون را نگاه‌کنیم. ببینیم برگها زردشده، یا دارد باران می‌بارد مثلا یا کلاغها پشت‌بام شیروانی مقابل را سیاه‌کرده‌اند. حالا بگذریم غم‌نامه سیاووش که نیست. می‌خواستیم بگوییم دارد زمستان می‌آید بد نیست این چند تا کار را بکنید. مخصوصا حالا که زمستان ناگهانی می رود و ناگهانی با انبوه برف بر می گردد. این چند توصیه را از دست ندهید.

هواگیری شوفاژ