برخی  از ما؛ نه بهتر است بگوییم بیشتر ما یا اصلا همه‌ ما استاد عقب‌انداختن کارهای ریز و درشتی  هستیم که انجام‌دادن‌شان را دوست‌نداریم. بعضی وقت‌ها حتی از فکرکردن به‌شان هم بیزاریم. اما شاید دانستن چند نکته باعث‌شود قدمی برای بیرون انداختن این هیولاهای نامرئی برداریم...

اگر شما هم از این کارهای عقب افتاده دارید، بدانید که موقع دست به کار شدن است: 

تعمیر شیرآلات خانه