نمی دانم شما تجربه های کوچک این شکلی دارید یا نه. ای امان از وقتی که لایک از دل کوچک آقایان سبقت بگیرد! این داستان کوتاه را از دست ندهید.