نظافت اجاق گاز از آن چیزهایی است که از یک طرف باید به صورت منظم انجام شود و از طرف دیگر گاهی سخت و طاقت فرسا می شود. چون از یک طرف با مواد غذایی سر کار دارد و از طرف دیگر به دلیل قرار گرفتن مواد غذایی در معرض حرارت، پاک کردن آن ها هم سخت تر و سخت تر می شود. برای داشتن یک نظافت خوب، لازم است نکاتی را درباره این روند در نظر داشته باشید. در بلاگ سنجاق، در اینباره بیشتر بخوانید.