خیلی ساده، سنجاق پلتفرمی برای انجام شدن کارهاست. در چند قدم کوتاه نیاز شما ثبت می شود و به خدمت دهندگان تایید شده نزدیک شما ارائه می شود. سپس یک یا چند پیشنهاد از کسانی که ارائه خدمت به شما برایشان امکان پذیر است دریافت می کنید و با مقایسه و انتخاب فرد یا شرکت مناسب، کارتان انجام می شود! برای ثبت سفارش کافیست به آدرس Sanjagh.pro مراجعه و نیازتان را جست و جو کنید.